Hot-fire testing

Mach Diamond 1st gen thruster NTO/MMH March 2010
7.1_0709
  • Mach Diamond 1st gen thruster NTO/MMH March 2010
  • Mach Diamond 1st gen thruster NTO/MMH July 2012
  • Mach Diamond 1st gen thruster MON25/MMH July 2012
  • Mach Diamond 2nd gen thruster NTO/MMH April 2013